ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของ Social Value Thailand

กิจการเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม และการประเมินผลทางสังคมในประเทศไทย

รวมทั้งร่วมแชร์ข้อมูลข่าวสาร และไอเดียดีๆ ในการร่วมสร้างและขยายคุณค่าร่วมกับสังคม

News & Event

กิจกรรมและสารจาก Social Value Thailand

Social Value Buzz 

ความเคลื่อนไหวและบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม และการประเมินผลทางสังคมในประเทศไทย

Recent Posts

การอัพเดทล่าสุดจาก Socual Value Thailand