Partner

 

พันธมิตรด้านมูลค่าทางสังคม เป็นองค์กรที่คล้ายกับตัวเรา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้อื่นในการปรับปรุงการวัดและการจัดการคุณค่าทางสังคม หรือค่านิยมและภารกิจสนับสนุนของเรา

เราทำงานร่วมกับ Partner ของเราทั้งหมด เพื่อร่วมออกแบบการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดกิจกรรมร่วมกัน จัดทำแคมเปญเพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาระดับโลก เพื่อมุ่งเน้นสู่การเติบโตขององค์กรและคุณค่าทางสังคมที่สูงขึ้น