ถ้าเราไม่สามารถวัดคุณค่าได้ เราก็ไม่สามารถ “พัฒนา” ได้ดี

การอบรมหลักสูตร SROI : Social Return On Investment Practitioner Workshop ที่ผ่านมานั้น หัวข้อที่กำลังถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในทุกวันนี้คงไม่พ้นหัวข้อ Sustainable Development Goals หรือ SDGs ที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาโลกไปสู่ความยั่งยืน และแน่นอนว่า Social Return On Investment หรือ SROI ก็ตอบโจทย์ SDGs เช่นกัน เพราะ SROI หรือประเมินผลลัพธ์ความคุ้มค่าทางด้านการลงทุน ในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมมิติในทุกด้าน สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งที่เราลงทุนไปนั้นตอบโจทย์ คุ้มค่าต่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและไปสู่การพัฒนาที่ดีอย่างยั่งยืน

วันนี้ Social Value Thailand ได้ประมวลภาพความประทับใจจากการอบรมหลักสูตร SROI : Social Return On Investment ที่จัดขึ้นในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2020  ณ C asean Ratchada มาให้ผู้ที่พลาดโอกาสได้รับชมกัน

การ Workshop แบ่งเป็น 2 วัน เพื่อที่จะให้ผู้ข้าร่วมได้มีส่วนร่วมในการทำความเข้าใจในทุกกระบวนการอย่างลึกซึ้ง โดยในวันแรกเป็นการบรรยายเนื้อหาเบื้องต้นให้เข้าใจถึงกรอบแนวคิด โดยมีประเด็นในการบรรยายเรื่อง

– SROI ระดับ Global Movement และกรณีศึกษา

หลักการและมาตรฐานของ SROI

ขั้นตอนในการประเมิน SROI 6 ขั้นตอน

และวันที่สอง เป็นการ Workshop โดยการนำเครื่องมือมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมและเรียนรู้วิธีการจากทางวิทยากรที่มีประสบการณ์ เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงกระบวนการในภาคการปฏิบัติให้สามารถมองเห็นภาพรวม และนำไปปรับใช้ได้จริงเพราะถ้าหากผู้เข้าร่วมได้เข้าอบรมแล้วแต่ยังไม่สามารถวัดคุณค่าได้จริง เราก็ไม่สามารถ “พัฒนา” ความรู้ความเข้าใจได้ดี โดยหลังจากการอบรมจะมีใบรับรองการอบรมให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

หากไม่อยากจะพลาดโอกาสดี แบบนี้ !! สามารถกรอกที่อยู่ E-mail ได้ที่ https://www.socialvaluethailand.org/contact-us/

หรือหากต้องการได้รับข่าวสารที่สุดพิเศษพร้อมสิทธิพิเศษต่าง ก่อนใคร สามารถเข้าร่วมกลุ่มเฟซบุ้ค : Social Value Community หรือคลิกที่ลิ้งค์นี้ https://www.facebook.com/groups/684818275462161/?ref=share

.

📤 : socialvaluethailand@nisecorporation.com

🏠 : https://www.socialvaluethailand.org/

📞 : 089-680-1233 , 090-669-3961

#SROI

#SocialValue
#SocialValueThailand

#สร้อยเพื่อสังคม
#ทำเรื่องสังคมให้สำคัญ

#sroipractitionerworkshop

Categories: SROI